Zabezpečenie automobilu

Na Slovensku sa denne odcudzí množstvo áut, najmä v dôsledku podcenenia zabezpečenia vozidiel. Od roku 1996, toho času ako firma živnostníka - ElektroCar, sa úzko špecializujeme na zabezpečenie automobilov, kde naše mnohoročné zbieranie skúseností a neustále vylepšovanie umožňujú maximálne zabezpečiť práve Váš automobil. Naše zabezpečenie podľa druhu objednávky sa skladá z množstva navzájom nezávislých systémov, preto ak zlodej prekoná jednu, či dve prekážky, ostávajú ostatné systémy aktívne a nedovoľujú pohyb vozidla. Podľa zverejnených informácií je pre zlodeja automobil zaujímavý hlavne vtedy, ak ho vie za krátky čas naštartovať a následne s ním odísť. K dnešnému dňu evidujeme niekoľko pokusov o krádež, avšak ani jedno odcudzenie. Rekord bol, keď zlodej sa pokúšal odcudziť v skupinovej garáži nami zabezpečené BMW X6 vyše tri hodiny, odstrojil takmer celý interiér prístrojovej dosky, žiaľ neúspešne. Čo sme boli prekvapení, za ten čas správne nespojil ani jeden okruh, v zásade ani nemohol, nakoľko sú okruhy riešené po rôznych častiach auta, ako napr. motorový priestor, okolie riadiacej jednotky motora, palivové čerpadlo atď. Tieto nepodarené pokusy o krádež nami zabezpečeného automobilu nás utvrdzujú v náskoku pred zlodejmi a poskytujú nám vynikajúcu spätnú väzbu, kde sledujeme spôsob, akým sa pokúšal zlodej odcudziť vozidlo a zapracovať tieto poznatky do ďalšieho zabezpečenia.

V prípade záujmu ponúkame našim zákazníkom bezplatnú konzultáciu práve jeho komplexného zabezpečenia, so zreteľom na značku a typ jeho automobilu.

Komplexné elektro-mechanické zabezpečenie vozidla:

Zariadenie pracuje na princípe prerušenia okruhov dôležitých systémov pre štart motora vozidla, v praxi to znamená, že do vozidla inštalujeme zabezpečovací systém, ktorý pri aktivácii preruší napájanie do viacerých komponentov vozidla, napr. zapaľovanie, vstrekovanie paliva, napájanie riadiacej jednotky motora, napájanie jednotky autorizácie štartu, prívod paliva, tlačidlo pre štart atď… Okruhy nášho systému rozmiestnime vo vozidle tak, aby v prípade objavenia jednej časti nebol objavený a ovplyvnený zvyšok systému zabezpečenia. Bez následnej autorizácie nie je možné automobil naštartovať. 

Hlavné výhody nášho systému:

 • automatická aktivácia do 30 sek. po opustení vozidla (viac už nemusíte rozmýšľať, či ste zabezpečovací systém aktivovali)
 • nie je možná deaktivácia prostredníctvom ďaľšieho (tajného, tretieho...) kľúča
 • nedá sa načítať prostredníctvom diagnostického systému vo vozidle
 • odolné voči scanovaciemu zariadeniu, rušičkám GSM a GPS signálu
 • nezávislý na originálnej elektronike automobilu - vstavený systém Keyless Entry a imobilizér.
 • minimálny odber elektrickej energie - automobil bez problémov štartuje aj po mesiaci odstavenia
 • individuálne a originálne zabezpečenie pre každé auto - technik sa na mieste rozhoduje, ktorú časť zabezpečí a akým spôsobom

Rozšírenie zabezpečenia vozidla:

V prípade záujmu ochrany interiéru a exteriéru vozidla je možné systém doplniť o hlásenie poplachu formou zálohovanej sirény, prípadne diaľkového hlásenia o stave vozidla na mobilný telefón. Tento systém dokáže účinne ochrániť interiér vozidla prostredníctvom detekcie pohybu vo vnútri vozidla, obvodovú ochranu - všetky dvere a kapoty, sleduje náklon vozidla - dôležité pri ochrane kolies a naloženie vozidla.

Hlavné výhody rozšírenia systému:

 • systém sa aktivuje pri uzamknutí vozidla pôvodným originálnym ovládačom
 • deaktivácia je možná až po dodatočnej autorizácii prostredníctvom e-card
 • zabraňuje naloženiu vozidla na odťahovku
 • chráni interiér vozidla a batožinový priestor
 • húkaním zálohovanej sirény alebo klaxónu upozorní okolie na zlodeja
 • odolné voči čítačkám kódov, scanovacím zariadeniam a diagnostikám

Nezáväzná ponuka